УКР | РУС | ENG Перейти на головну сторінку   Карта сайту   Зворотній зв'язок   
Логотип ТзОВ Лізингова компанія УніверсальнаЛізингова компанія Універсальна Лізинг - спільне втілення Ваших ідей

Послуги і продукти

ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна" надає юридичним та фізичним особам (в т.ч. підприємцям) послуги з фінансового лізингу.

Товариство реалізовує проекти лізингу у різних напрямках:

 1. Транспорт та спецтехніка:
  • транспорт для вантажних перевезень;
  • транспорт для пасажирських перевезень;
  • легкові автомобілі;
  • спецтехніка.
 2. Сільськогосподарське обладнання:
  • комбайни;
  • трактори;
  • навісне обладнання.
 3. Обладнання:
  • виробниче;
  • будівельне;
  • поліграфічне;
  • комп'ютерне;
  • телекомунікаційне;
  • медичне;
  • меблі;
  • обладнання для харчової промисловості.
 4. Нерухомість.

Співпраця з нами дозволить:

 • лізингоодержувачам - провести оновлення основних засобів, розширити виробництво, збільшити кількість продукції, покращити її якість, зміцнити конкурентоспроможність, і як результат значно підвищити ефективність діяльності підприємства, отримати партнера.
 • виробникам і постачальникам - використовувати механізм лізингу для збільшення кількості клієнтів і обсягу продаж, розширення ринків збуту, зміцнення конкурентного становища.

Інформація для споживачів на виконання вимог Закону

Інформація ТОВ «Лізингова компанія «Універсальна» на вимогу ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

№ з/п Вимоги Інформація
1 Перелік послуг, що надаються Товариством, порядок та умови їх надання Товариство надає послуги фінансового лізингу. Умови надання послуг фінансового лізингу залежать від обраного клієнтом об’єкта фінансового лізингу та строку лізингу.
2 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги
 • Авансовий платіж від 30% вартості об’єкта фінансового лізингу;
 • Термін лізингу від 12 місяців;
 • Валюта фінансування – гривня;
 • Графік платежів на вибір - класичний, ануїтет;
 • Виплата платежів проводиться лізингоодержувачем щомісячно;
 • Середньорічне здорожчання від 9%
3 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг З метою захисту своїх прав споживач має право звертатися до: Національного банку України:

01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 11-б

Онлайн-форма для заповнення скарги на вебсайті НБУ: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

Телефон контакт-центру: 0 800 505 240

Управління захисту прав споживачів фінансових послуг: Держпродспоживслужба України та її територіальні органи. Адреси та телефони територіальних органів Держпродспоживслужби можна знайти на сайті: https://dpss.gov.ua/

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 1

Електронна пошта: info@dpss.gov.ua

Години роботи: пн-чт 9:00 - 18:00, пт 9:00 - 16:45,

обідня перерва: 13:00 - 13:45

Телефон: (044) 279-12-70

Клієнт (споживач послуги) має право звернутися до надавача фінансової послуги з усною або письмовою скаргою/заявою та отримати обґрунтовану відповідь протягом 30 днів. Способи врегулювання спірних питань щодо надання фінансових послуг:
 1. досудове врегулювання (направлення письмових звернень, запитів, листів до Товариства та/або до регулятора у сфері ринків фінансових послуг);
 2. судове врегулювання спору (направлення позовної заяви до суду).
Інформація про особу, яка надає фінансові послуги
4 Найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 33951781

Місцезнаходження: 79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93

Телефон: (032) 298 97 57

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів:

79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 93

Електронна пошта, за якою приймаються скарги споживачів: office@unilease.com.ua
5 Найменування особи, яка надає посередницькі послуги Не передбачено
6 Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги Дата запису: 30.11.2005 р. Номер запису: 1 415 102 0000 009280
7 Інформація щодо включення фінансової установи до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги – дата внесення 21.02.2006 р.
8 Інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ № 3286 від 25.07.2017 р. «Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)». Строк дії ліцензії безстрокова. Інформація також доступна за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists
9 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги Національний банк України Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9

Веб-сайт: https://bank.gov.ua

Телефон: 0 800 505 240

Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua

10 Фінансова послуга - загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат Загальний розмір платежів при отриманні послуги фінансового лізингу залежить від обраного клієнтом виду об’єкта фінансового лізингу, строку лізингу. При отриманні послуги фінансового лізингу можуть виникнути наступні податки та збори:
 • збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у разі надання у фінансовий лізинг легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації. Порядок оплати встановлюються ЗУ «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • транспортний податок у випадках, передбачених Податковим кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18.02.2016 р.
Страхування об’єкта фінансового лізингу здійснюється Товариством в страхових компаніях:
 • АТ «Страхова компанія «Країна»
 • ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
 • ПАТ «Страхова компанія «УНІКА»
 • ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
Оплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів здійснюється Товариством у відповідності до умов Договору.
Договір про надання фінансових послуг
11 Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг Так
12 Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору Лізингоодержувач має право достроково в односторонньому порядку, але не раніше ніж через 1 рік з моменту отримання Об’єкта фінансового лізингу – дати підписання Акту приймання-передачі Об’єкта фінансового лізингу, розірвати Договір (відмовитись від Договору) та повернути Об’єкт фінансового лізингу з власної ініціативи, письмово повідомивши про це Лізингодавця не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання. Відмовитися від прийняття в лізинг Об’єкта фінансового лізингу, який не відповідає призначенню та/або умовам Договору, Специфікації. Вимагати розірвання цього Договору або відмовиться від нього у передбачених чинним законодавством України та цим Договором випадках. Лізингоодержувач має право відмовитись від цього Договору лише через наявність неусувних дефектів, що виключають нормальну експлуатацію Об’єкта фінансового лізингу, він зобов’язаний протягом 2 (двох) днів письмово довести це до відома Лізингодавця і зазначити при цьому виявлені недоліки.
13 Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) 1 рік
14 Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Лізингоодержувач має право вимагати розірвання цього Договору або відмовиться від нього у передбачених чинним законодавством України та цим Договором випадках. Лізингоодержувач має право достроково в односторонньому порядку, але не раніше ніж через 1 рік з моменту отримання Об’єкта фінансового лізингу – дати підписання Акту приймання-передачі Об’єкта фінансового лізингу, розірвати Договір (відмовитись від Договору) та повернути Об’єкт фінансового лізингу з власної ініціативи, письмово повідомивши про це Лізингодавця не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати його розірвання. За згодою Сторін Договір може бути припинений достроково, але не раніше спливу 12 (дванадцяти) місяців з моменту отримання Об’єкта фінансового лізингу – дати підписання Акту приймання-передачі Об’єкта фінансового лізингу. Таке дострокове закінчення строку лізингу є можливим за умови попередження про відмову від Договору за 30 календарних днів до дати його розірвання та відсутності невиконаних зобов’язань за Договором. У випадку дострокового розірвання Договору Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Об’єкт фінансового лізингу Лізингодавцю та сплатити Лізингодавцю всі лізингові платежі за Договором, належні до сплати згідно з Графіком лізингових платежів та несплачені на дату розірвання (відмови) від Договору. У разі дострокового розірвання Договору та в інших випадках дострокового повернення Об’єкта фінансового лізингу, повернути Об’єкт фінансового лізингу у стані, в якому його було прийнято у володіння та користування, з урахуванням нормального зносу з супровідною документацією на Об’єкт фінансового лізингу. У випадку розірвання Договору з вини або з ініціативи Лізингоодержувача, лізингові платежі сплачені на момент розірвання не повертаються.
15 Порядок внесення змін та доповнень до договору Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.   Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві Україні.
16 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Лізингодавець має право здійснити відповідні корегування лізингових платежів у випадку виникнення та/або зміни витрат пов'язаних з купівлею, транспортуванням, встановленням і введенням в експлуатацію Об’єкта фінансового лізингу, якщо ці зміни виникли до моменту передачі Об'єкта фінансового лізингу. Про такі зміни Лізингодавець у письмовій формі повідомляє Лізингоодержувача за 10 днів до введення їх в силу.
17 Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг Всі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів, а у випадку недосягненні згоди, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
18 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства Не передбачено

Захист прав споживачів

Логотип ТзОВ Лізингова компанія Універсальна